loader image

Câteva informații


Există mai multe tipuri de autorizații, motiv pentru care atunci când va gândiți la începerea unui proiect, fie el de construcție sau o afacere, este necesar să cunoașteți câteva informații, cum ar fi:

  • Avizul/Autorizația pentru securitatea la incendiu, sunt emise de brigăzile și grupurile de Inspectoratele teritoriale ale I.G.S.U. aflate în subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
  • Autorizația sanitară,este emisă de direcțiile de sănătate publică teritoriale din subordinea Ministerului Sănătății sau de ministerele cu rețea proprie de sănătate publică;
  • Autorizația sanitar-veterinară,este emisă de direcțiile veterinare și pentru siguranța alimentelor teritoriale sau, după caz, de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranță Alimentelor sau de ministerele cu rețea veterinară proprie;
  • Autorizația de mediu,este emisă de autoritățile publice teritoriale de protecție a mediului din subordinea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor;
  • Certificatul de urbanism, este actul emis de autoritățile administrației publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului, elementele ce caracterizează regimul juridic, economic și tehnic ale unui imobil, stabilite prin legile existente și documetatiile de urbanism aprobate.
  • Autorizaţia de construire reprezintă actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.